Нашите сектори

Здравеопазване и здравна грижа

Здравето и благосъстоянието остават основен приоритет на обществената политика на местно и глобално равнище.Ecorys подкрепя и оценява системите и програмите за здравеопазване, както и здравните пазари. От проучване на предизвикателствата в трансграничното здравеопазване и гарантиране на качествено, изгодно и достъпно здравеопазване на национално равнище до подпомагане на работата по подобряване на здравето на общността – използваме опита си, за да укрепим здравните системи и да постигнем положителни резултати.