Нашите сектори

Възобновяема енергия и иновации

Проучване на иновативни начини за създаване на бъдеще с ниски въглеродни емисии.
Ecorys помага при избора на енергийни системи чрез създаване на сценарии за икономика с ниски въглеродни емисии в областта на производството на електроенергия, присъединяването към електроенергийната мрежа, мобилността, промишлеността и (битовото) отопление. Ние сме специализирани в проучването на иновативни технологии за възобновяема енергия, като помагаме на клиентите ни да се подготвят за потенциални радикални промени в сектора.