Нашите сектори

Водни ресурси и канализация

Достъпът до чиста вода е основно човешко право.
Ecorys помага на лицата, отговорни за вземане на решения, да разработят публична политика в областта на управлението на водите. Осигуряваме техническа и финансова подкрепа за по-справедливо разпределяне на ползите от ефективната политика за водите в икономиките и в рамките на общностите. Помагаме на онези, които са най-уязвими по отношение на несигурността на водата и са изложени на значителни рискове за здравето, произтичащи от неадекватната канализация и хигиена.