Нашите сектори

Устойчивост и финансиране по отношение на климата

Създаване на устойчивост на климата чрез разработване на инвестиционни стратегии.
Ecorys играе ролята на интегратор с широк секторен опит, за да превърне абстрактните климатични рискове в конкретни и количествено изчислени инвестиционни възможности. Това помага на клиентите ни да структурират проблемите и да превърнат знанието в ефективна политика и им дава възможност да изложат доводите си за инвестиции, свързани с адаптирането към климата.