Нашите сектори

Устойчив транспорт

Новият начин за пътуване е екологичният.
Ecorys оценява различни политически програми от министерството, но също така и от Европейската комисия, чиято цел е да допринесат за устойчив транспорт. Това включва програмите Beter Benutten, „Интелигентна транспортна система“ и „Мобилност като услуга“. Консултираме местните власти относно планове за устойчива градска мобилност и стимулите за използване на автобуси и камиони с нулеви емисии.