Нашите сектори

Управление на помощта

Предлагаме набор от услуги за подкрепа на иновативна, прозрачна и ефективна помощ и управление на финансирането за развитие за постигане на съответните цели. Те включват оценки на фидуциарния риск, проучвания за ефективността на финансирането за развитие, оценки на програмите за помощ и техническа помощ. Също така предоставяме обучение за управление на помощите на служителите на донорски агенции и действаме като фискален агент и управител на фондове за големи програми за помощ.