Нашите сектори

Управление на инфраструктурата и мобилността

Активите на транспортната инфраструктура са жизненоважни за качеството ни на живот в обществото и за икономическата ефективност.
Ecorys играе активна роля в управлението на тази съществена инфраструктура. Подготвяме генерални планове за транспорта, в които предлагането на всички видове транспортна инфраструктура съответства на (бъдещото) търсене на транспорт. Освен това подкрепяме вземането на решения в инфраструктурата, особено в програмирането и оценката на проекти.