Нашите сектори

Учене през целия живот

Овластяване на хората чрез гъвкави учебни пътища за подобряване на качеството на живот.В Ecorys подкрепяме клиентите си в правителството, пазара на труда и образователния сектор с научни изследвания, консултации, управление на програми и подкрепа за оценка на ученето през целия живот и мобилността. Помагаме на клиентите да демонстрират значението на ученето през целия живот за споделянето на ефективни практики и идентифицирането на разходите и ползите от политическите интервенции.