Нашите сектори

Трудова заетост и пазари на труда

Разбирането на условията на пазара на труда може да помогне за създаването на устойчива работна сила.Ecorys подпомага клиентите да разпознават характеристики, като модели и ефекти на безработица, социален диалог и условия на труд. Работим на макро- и микроравнище, като обединяваме анализи на данни и икономически оценки, комуникации и цифрови услуги, за да предложим решения за клиентите си.