Нашите сектори

Сигурност

Изграждане на по-безопасни общности в Европа.
Ecorys подкрепя европейските политики за сигурност, като предоставя научно обосновани изследвания, политически съвети и организационна помощ по теми и инициативи в областта на сигурността. Ние сме партньори в многогодишния проект на Европейската комисия „Общност на потребителите в областта на сигурните, безопасни и устойчиви общества“. Проектът насърчава изпълнението на проекти за обучение, свързани с рискове, като човешки и природни бедствия, сигурност на границите и тероризъм.