Нашите сектори

Селско стопанство, храна и хранене

Подобряване на качеството на живот чрез стратегическо управление на земеделието.
Нашите оценки допринасят за разработването на стратегии за справяне с бъдещите предизвикателства, като например изменението на климата, продоволствената сигурност, безопасността на храните и обезлюдяването на селските райони. Осъществяваме мащабни проекти за техническа помощ на клиентите от публичния сектор, свързани с интерфейса за агро-хранене, като трансформираме селскостопанските пазари и същевременно намаляваме влошаването на околната среда.