Нашите сектори

Реформа на публичната администрация

Ние подкрепяме правителствата да подобрят ефективността и ефикасността на публичния сектор, като адаптират най-добрите международни практики към местния политически, социален и икономически контекст. Ние предлагаме редица услуги, включително: подобряване на формулирането на политики, основани на доказателства; функционално преструктуриране; подобряване на управлението на работата на институциите; и институционализиране на подходите за управление на промените. Също така подпомагаме административната децентрализация.