Нашите сектори

Развитие на частния сектор и МСП

Силен частен сектор и добре функциониращи пазари, подкрепяни от благоприятна среда и политики, са ключът към икономическия растеж на бедните.
Ecorys има богат опит в областта на научните изследвания и консултантските услуги на донорите и правителствата в подкрепа на благоприятна среда по целия свят. Нашата подкрепа обхваща редица области, включително оценка, секторни проучвания, стратегии за растеж и изграждане на капацитет на държавните институции.