Нашите сектори

Пристанища, коридори и логистика

Транспортът играе жизненоважна роля в улесняването на международната търговия.
Ecorys предоставя информация за въздействието на логистиката върху обществото, бизнеса и икономиката и изготвя преглед на ефектите от политическите мерки върху товарния транспорт. Притежаваме достатъчно познания за всички видове транспорт и имаме достъп до обширни бази данни, частично разработени от нашия вътрешен инструмент за планиране „Интермодални връзки“.