Нашите сектори

Правосъдие

Разработване на политики, основани на доказателства, за укрепване на социалната инфраструктура.
Ecorys работи по политически въпроси за националните и европейски правосъдни институции, като например Европейската прокуратура. Ние сме експерти в областта на финансовите престъпления и прането на пари, организираната престъпност, корупцията и измерването на незаконните пазари. Подкрепяме европейските институции и правителствата в Нидерландия и Обединеното кралство да развиват политики, основани на доказателства, които намаляват престъпността и заздравяват ответните мерки на наказателното правораздаване.