Нашите сектори

Права на човека

Правата на човека са в центъра на европейските политики и външните отношения на ЕС.
Заедно с нашите вътрешни и външни експерти, в Ecorys предоставяме оценки на въздействието на нови европейски законодателни предложения и проучваме дали са в съответствие с Хартата на основните права на ЕС. Правата на човека са хоризонтална тема в много от изследователските и политически съвети, предоставени от екипа ни за сигурност и правосъдие.