Нашите сектори

Политика за социални жилища

Ecorys участва в разработването, оценката и оценяването на жилищната политика, прилагана от жилищни асоциации в Нидерландия (нидерландски: maatschappelijke visitatie). Ecorys е участвала в разработването на методологията за одит от 2005 г. и е извършила около 200 одита в големи и малки жилищни асоциации в градски и селски райони в Нидерландия. Научете повече за одитите и методите на работа:  https://visitaties.ecorys.com/