Нашите сектори

Образование

Гарантиране, че образованието е отворен ресурс.Ecorys подкрепя всички етапи на образование от ранните години и предучилищните условия, до училищата, висшето образование и ученето през целия живот. Специализирани сме в предоставянето на практическа подкрепа, програми и консултации, изследвания и оценка, комуникации и цифрови услуги. Визия ни е да подкрепяме устойчиви и положителни резултати за образованието за всички.