Нашите сектори

Миграция и вътрешни работи

Изграждане на по-безопасна Европа чрез прилагане на устойчиви европейски политики.
Ecorys е водещ консорциум в няколко рамкови договора с Европейската комисия в тази област. Провеждаме научни изследвания и предоставяме политически съвети на европейско и национално равнище в областта на миграцията, интеграцията, граничния контрол, шенгенските и антикорупционните политики, както и политиките за управление на риска от бедствия.