Нашите сектори

Местно и регионално развитие

Местното и регионалното развитие поставят съвременни предизвикателства поради липсата на изпълнение от страна на конкретни институции. Портфолиото на Ecorys включва големи програми за техническа помощ в държавите от Източното съседство на ЕС и тези в процес на присъединяване. То обхваща местното икономическо развитие, административната реформа и изграждането на капацитет на националните и местните институции.
Портфолиото ни също включва анализ на въздействието и социалните ползи, както и оценки на политиките/програмите/организацията за общините и регионалните/националните правителства.