Нашите сектори

Култура, спорт и наследство

Културата, спортът и наследството носят важни социални и икономически ползи за обществото и често предоставят механизъм за социални и икономически програми за промяна.
От подкрепа при изпълнението на програми до комуникации и оценяване – работата ни помага на клиентите ни да създават, измерват, прилагат и оценяват спортни и културни инициативи и програми.