Нашите сектори

Конкурентоспособност

Конкурентоспособността е набор от институции, политики и фактори, които определят икономическите резултати на фирмите, секторите и държавите.
Ecorys често провежда проучвания и оценки на конкурентоспособността и предоставя политически съвети за повишаването ѝ. Нашият инструментариум включва добре установени подходи, включително наша собствена методология за оценка на конкурентоспособността. Работата ни в областта на конкурентоспособността се основава и на опита ни в търговията, развитието на частния сектор и МСП.