Нашите сектори

Конкуренция и регулиране

Добре функциониращите пазари и ефективният държавен надзор са важни градивни елементи за устойчива икономика.
Ecorys подкрепя международни организации, министерства, регулатори, както и частни организации, с икономически анализ на пазарите и индустриите, приложимото регулиране, антитръстовото поведение и нарушаването на пазарните фактори.