Нашите сектори

Интелигентни и устойчиви градове

Виждаме градовете като двигател на икономическия растеж. Те са мястото, където политиката и реалността се срещат. Градовете са изправени пред предизвикателства с видими и по-малко видими проблеми: климат, транспорт, изключване, безработица, бедност.
В Ecorys консултираме клиентите си относно социалните и икономическите предимства на многостепенното сътрудничество в градовете. Разработили сме инструмент за вземане на интелигентни решения, който демонстрира с финансови параметри разходите и ефектите от мерките за жилищно настаняване и работа.