Нашите сектори

Енергийна политика и пазарно регулиране

Енергийната политика и пазарното регулиране имат ясно влияние върху функционирането на енергийните пазари и мрежи.
Ecorys подпомага клиентите във всички етапи на политическия цикъл – от проучване на социалните нужди до политически инструменти за оптимизиране на съществуващите политически мерки. Предлагаме системен подход с ясно картографиране на заинтересованите страни, осигуряващ оптимално използване на (финансови) ресурси и позволяващ на обществото да ускори енергийния преход.