Нашите сектори

Деца и млади хора

Децата и младите хора имат правото да бъдат чути.Ecorys работи за подобряване на политиката в областите, засягащи живота на децата и младите хора. Тези области включват образование, работа, (психическо) здраве, доходи и безопасност. Ангажирането на младите хора в обществената политика е ключово за нас. Правим това чрез съвместно предоставяне на възможности за участие и комуникационни услуги за младежки програми.