Нашите сектори

Данъчна и митническа политика и администрация

Подкрепяме реформите в областта на приходите, които осигуряват ползи отвъд увеличаването на мобилизирането на вътрешните приходи, и имаме потенциала да подобрим предоставянето на държавни услуги и да стимулираме икономическия растеж чрез подобрена бизнес среда. Ecorys постига това чрез разнообразна подкрепа на политическо и административно ниво – от провеждане на диагностични проучвания до осъществяване на мащабна техническа помощ за министерствата на финансите, органите по приходите, данъчните и митническите служби.