Нашите сектори

Цифрова икономика

Въздействието на цифровата икономика върху обществото е огромно. Онлайн платформите и цифровите технологии променят начина ни на живот и ще променят живота ни още повече в бъдеще.
Ecorys съветва компании, политици и други заинтересовани страни как да се справят с тези промени, като предлага пазарни проучвания, анализ на въздействието и стратегически съвети.