Нашите сектори

Бедност, дълг и финансово приобщаване

Намаляването на финансовото изключване и подобряването на финансовата грамотност ще спомогнат за прекъсване на цикъла на бедността. Ecorys подкрепя практики за предотвратяване и борба с бедността и проблемите с дълга на местно и глобално равнище. Разработваме инструменти и методологии, за да помогнем на клиентите ни да оценят ефектите от политиките и практиките на местно, национално и международно ниво.