Нашите сектори

Нашите сектори

Стремим се да постигнем положително въздействие върху обществото, като се заемаме с проблемите, които засягат общностите по света чрез нашата работа по: реформа в публичния сектор, сигурност и правосъдие, икономически растеж, социална политика, природни ресурси, региони и градове, транспорт, инфраструктура и мобилност