Privacy notice

 

Това е декларацията за поверителност на Ecorys, представляваща Ecorys Nederland, Ecorys UK, Ecorys B.V., Ecorys Brussel, Ecorys Europe E.E.I.G, Ecorys Spain, Ecorys Poland, Ecorys South East Europe и Ecorys Hrvatska.

Нашата Декларация за Поверителност

Ecorys има много добра репутация и извършва всички свои дейности, като гарантира зачитането на интересите на всеки, който е засегнат от тези дейности. Защитата на данните е с висок приоритет за Екорис, поради което ние се стремим към прозрачност в дейността си.

Служители Защита на Данните

Ecorys назначи 3-ма служители по защита на данните, които контролират спазването на GDPR. Служителите по защита на данните могат да бъдат намерени чрез имейл адресите по-долу:

Ecorys обработва лични данни, тъй като те се събират по няколко начина, включително когато:

  • посещавате нашите уебсайтове;
  • Вие сте доставчик или клиент на Ecorys;
  • Вие сте респондент/участник в изследване, проведено от Ecorys;
  • присъствате на събитие, обучение или среща, организирани от Ecorys;
  • кандидатствате за работа;
  • Посещавате едно от помещенията на Ecorys.

1) Когато посещавате нашите уебсайтове, особено когато попълвате формата за контакт

Какви данни обработваме?

Когато се регистрирате за нашите бюлетини, ние събираме Вашите данни за контакт (като име и имейл адрес), съобщение, което сте оставили, включително всички лични данни. Можете да се абонирате по всяко време

Целта на обработването на личните Ви данни

Тези данни се събират с цел обслужване, за да може да се проследи вашето запитване и да бъдете информирани относно следващите стъпки; за управление на взаимоотношения, маркетинг; администриране на клиенти и за изпращане на бюлетини.

Какво е правното основание за обработка на личните Ви данни?

Съгласие - когато предоставяте своите данни във формулярите на нашия уебсайт, това се използва само по Ваше искане и с Ваше съгласие.

Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Като администратор на данни, ние съхраняваме Вашите лични данни, докато не маркираме съобщението Ви като „завършено“, освен ако не трябва да съхраняваме Вашите данни по-дълго поради законова разпоредба или ако е необходимо да извършваме нашите дейности. Запазваме данните за контакт на посетителите, които са се регистрирали за нашия бюлетин, докато не решите да анулирате получаването на нашия бюлетин и след това до 4 седмици след получаване на анулирането. Можете да се отпишете по всяко време във всички изпратени бюлетини.

Нашата политика за бисквитките

Бисквитката съдържа идентификационна информация и се използва само за да направи уебсайта на Ecorys по-достъпен за вас:

• Функционални бисквитки
Ecorys използва функционални бисквитки, за да направи уебсайта по-удобен за потребителя, като регистрира поведението на посетителя на уебсайта и запази определени предпочитания. За това не се нуждаем от Вашето съгласие.

• Ecorys не събира други бисквитки и не използва други аналитични или маркетингови бисквитки

• Бисквитки на трети страни -  Чрез бисквитките на социалните медии Ecorys предлага възможност за споделяне на информацията на този уебсайт чрез бутони за социални медии. Тези трети страни могат да поставят бисквитки. За повече информация, моля, вижте декларациите за поверителност на LinkedIn, Twitter или Facebook. Тази информация се променя от време на време, Ecorys не може да повлияе на това.
 

2) Когато сте доставчик или клиент на Ecorys

Какви лични данни обработваме?

Данните Ви за контакт, като име, фамилия, позиция, фирмен адрес, място на пребиваване, телефонен номер, банкови данни за плащания към или от Ecorys.

Целта на обработването на личните Ви данни

Предоставяне на услуги и съвети, закупуване на услуги и продукти, управление на клиентите и управление на дълга и управление на кредиторите, провеждане на прегледи на обслужване на клиенти за ISO 9001 или провеждане на пазарни проучвания.

Правното основание за обработка на личните Ви данни

Договор между страните - Ние използваме данните, за да подпомогнем изпълнението на договорите и / или потребителските условия с Вас или за спазване на законово задължение.

Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Независимо дали обработваме или администрираме данни, ние ги изтриваме след изтичане на периода на съхранение въз основа на нашия договор или на базата на местните законови периоди на съхранение.

3) Когато сте респондент в изследване, проведено от Ecorys

Какви лични данни обработваме?

Данните, които събираме по време на изследването, варират по различните ни проекти. Освен данните за контакт, това може да включва данни като убеждения и мнения, знания, намерения, интереси, предпочитания, отношение, доходи, клас, навици за покупка и харчене. В някои изследователски проекти събираме и обработваме лични данни от специална категория като раса, етнически произход, политически убеждения, религиозни или философски убеждения, членство в синдикати, генетични данни, данни, свързани със здравето, сексуалното поведение на човек или сексуалната ориентация. Когато е необходимо, ще Ви бъде предоставено копие от декларацията за поверителност и информационен лист за този проект, който ще включва подробности за това кой е администраторът на данни, кой обработва Вашата информация и с каква конкретна цел.

Целта на обработването на личните Ви данни

Данните, събрани от участниците в изследване, проведено от Ecorys, се използват за отговор на изследователски въпроси, които или Ecorys, или клиенти на Ecorys са ни помолили да получим.

Правното основание за обработка на личните Ви данни

Където е възможно, личните данни ще бъдат анонимизирани преди да бъдат обработени, така че личните данни да не могат да бъдат идентифицирани.

Когато това не е възможно, ние или нашият клиент:

•    Ще поиска Вашето съгласие за обработка на личните Ви данни, или
•    Ще получите съгласието си за изследването от нашия клиент или от искане за респонденти, или
•    Може да има договор с вас за обработка на Вашите данни, или
•    Може да има законен интерес за обработка на данните, или
•    Може да се наложи да обработи данните, за да изпълни обществена задача,

За данни от специална категория ние или нашият клиент ще поискаме Вашето конкретно съгласие.

Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Като обработващ данни или администратор на данни, ние можем да изтрием данните след изтичане на периода на съхранение въз основа на продължителността на нашия проект, освен ако не съществува законова наредба, която изисква да съхраняваме данните по-дълго; или може да се наложи да прехвърлим данните обратно на администратора на данни.

4) Когато посещавате събитие, обучение или среща, организирани от Ecorys

Какви данни обработваме?

Данни за контакт (евентуално позиция, инициали, собствено име, фамилия, пол, фирма, длъжност, имейл адрес).

Целта на обработването на личните Ви данни

Цели на обслужването, администриране на клиенти и управление на взаимоотношенията, доколкото е необходимо за: Вашето участие в събитието, обучение или среща; за провеждане на администриране на клиенти и управление на плащанията; за управление на система за управление на клиенти (CMS) и за комуникация с вас чрез електронна поща или други договорени методи.

Какво е правното основание за обработка на личните Ви данни?

Използването на Вашите лични данни е необходимо за изпълнението на договор за събитието, обучението или срещата, за целите на изготвянето на такъв договор в законния интерес на Ecorys или трети страни, за да предоставим нашите услуги възможно най-ефективно.

Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Ние съхраняваме Вашите лични данни в продължение на три месеца след като сте посетили курс и сме ви изпратили сертификат или когато сте посетили събитие / среща. Само Вашите данни за контакт ще се съхраняват в продължение на 3 години за бъдещи покани за други сходни събития.

5) Когато кандидатствате за работа

Какви данни обработваме?

Вашите данни за контакт и идентификация, като: име, адрес, местоживеене, електронна поща, мобилни телефонни номера, дата на раждане, пол, снимка, профил в социалните медии (като LinkedIn), паспорт или друг документ за самоличност, автобиография и трудов опит.

Защо обработваме Вашите данни?

Обработка на молби за работа, уговаряне на интервюта, предлагане на работа, започване на работа.

Какво е правното основание за обработка на Вашите данни?

Съгласие - предоставили сте ни данните и ние имаме Вашето съгласие да ги обработим за Вашето кандидатстване за работа и свързаните с тях процеси. Ние имаме легитимен интерес да обработваме Вашите лични данни, за да гарантираме, че отговаряте на изискванията за работа, за проверка на правото на работа и за да Ви идентифицираме по подходящ начин. За мониторинг на равенството могат да се използват анонимизирани лични данни като здравни данни (статус на увреждане), пол и / или раса и етнически произход.

Колко дълго съхраняваме лични данни?

Изтриваме лични данни един месец след приключване на процеса на кандидатстване, освен ако нямаме Вашето съгласие да ги запазим за по-дълъг период от време, за да Ви имаме предвид и за бъдещи работни позиции, тогава ще ги съхраняваме максимум 3 години.

6) Когато посещавате офисите на Ecorys или други помещения

Какви данни обработваме?

Когато посетите някой от офисите или помещенията на Ecorys, Ecorys може да обработи Вашите данни за контакт (като собствено име, фамилия, име на фирма), а в някои офиси, като например в Ротердам и Брюксел, изображения от камера (CCTV) също могат да бъдат обработени.

Целта на обработването на личните Ви данни

Вътрешен контрол и сигурност, здраве и безопасност, и предотвратяване и разкриване на престъпления.

Какво е правното основание за обработка на личните Ви данни?

Легитимен интерес - използването на Вашите лични данни е необходимо за осигуряване на нашите помещения.

Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Ние съхраняваме Вашите лични данни до 6 месеца след като сте посетили помещението. Ние съхраняваме данни за видеонаблюдение и изображения най-много 4 седмици след Вашето посещение, освен ако не се налага да съхраняваме Вашите лични данни по-дълго поради законова разпоредба.

7) Общи

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Служители на Ecorys, които се нуждаят от личните данни, за да извършват работата си. Ecorys може също да използва различни системи за обработка на Вашите данни или подизпълнители или доставчици за обработка на Вашите данни като част от наш проект. Например Ecorys хоства уебсайта на сървъри, разположени във Великобритания чрез нашия доставчик Bytemark. Сървърите се архивират ежедневно извън сайта. Организаторът на събитието, мястото на провеждане и доставчиците на обучение може също да се нуждаят от достъп до Вашите лични данни, за да осигурят подходящ достъп до техните услуги. Ние защитаваме Вашите данни чрез надеждни договори с всички наши подизпълнители и доставчици. Където е приложимо, наш клиент може също да има достъп до Вашите данни като част от проекта. В нашия уебсайт има и връзки, които водят до уебсайтове на трети страни - Ecorys не управлява тези уебсайтове на трети страни и няма контрол върху това как се използват или събират Вашите данни. Ако сте доставчик или участник в някой от нашите проекти, нашият краен клиент може да получи достъп до Вашите данни, при изпълнението на договор с Екорис. Ако сте клиент, може да се наложи да споделим Вашите данни с нашите доставчици, особено за целите на приключване на договора. Всички данни за видеонаблюдение се записват в отделно твърдо мрежово местоположение. Достъпът се основава на разрешение и жизненоважни интереси.

Автоматизирано вземане на решения

Ecorys не взема индивидуални решения, базирани на автоматизирана обработка.

Технически и организационни мерки за сигурност

Ecorys предприема разумни стъпки, за да гарантира, че Вашата лична информация е защитена правилно, като се използват подходящи технически и организационни мерки, за да я защитят от неразрешено или незаконно използване, изменение, неоторизиран достъп или разкриване, случайно или незаконно унищожаване и загуба.

Вашите права за преглед, модификация, изтриване на данни или възражение за обработка

Имате право да преглеждате, коригирате, изтривате или да възразявате срещу обработката на личните Ви данни от Ecorys. Също така имате право да оттеглите съгласието си за обработка на данни по всяко време. Можете да ни изпратите заявка за достъп до личните данни, които съхраняваме или обработваме за вас, известни като заявка за достъп на субект. Това означава, че ще Ви изпратим личните данни, които съхраняваме или обработваме за вас. Това може да бъде изпратено в компютърен файл до вас или друга организация, съобразно Вашите изисквания. Ако желаете да поискате достъп до, корекция, изтриване, прехвърляне на Вашите лични данни или да подадете искане за отмяна на Вашето съгласие или възражение срещу обработката, моля, свържете се с длъжностните лица по защита на данните. Също така имате право да подадете жалба за начина, по който сме обработили личните Ви данни до един от Местните органи за защита.

Промени и Декларация за поверителност

От време на време може да се появят корекции в декларация за поверителност. Когато правим промени, ние коригираме датата, посочена в горната част на това изявление. Модифицираната версия се отнася за Вас и Вашите данни към датата на ревизията. Съветваме Ви да преглеждате тази декларация редовно, за да бъдете информирани за това как обработваме и защитаваме Вашите данни.

Контакт

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно тази политика за поверителност или начина, по който обработваме данните, моля, свържете се с: