Our company hero1

За нас

Ние сме международен доставчик на изследвания, консултации, управление на програми и комуникационни услуги. Съчетаваме ентусиазма и професионализма си в бизнеса, за да променим света.

Нашата визия

Нашата визия е да бъдем водеща международна изследователска и консултантска компания, която адресира основните предизвикателства на обществото.

Нашата мисия

Нашата мисия е да помогнем на клиентите си да вземат решения, да изграждат капацитет за внедряване и комуникиране на промени и да доставят качествени услуги.

Нашите ценности

Грижа

ценим хората, партньорите и клиентите си

Предприемачество

ценим творчеството, иновациите и върховите постижения във всичко, което правим

Интегритет

ценим честността, прозрачността и стремежа да направим правилното нещо

Заедно

ценим работата в екип, сътрудничеството и разнообразието във всичките му форми

Лидерство

ценим своята независимост, обективност, обективно мислене и творческо решаване на проблеми