За нас

Ние сме международен доставчик на изследвания, консултации, управление на програми и комуникационни услуги. Съчетаваме ентусиазма и професионализма си в бизнеса, за да променим света.

Нашата визия

Нашата визия е да бъдем водеща международна изследователска и консултантска компания, която адресира основните предизвикателства на обществото.

Нашата мисия

Нашата мисия е да помогнем на клиентите си да вземат решения, да изграждат капацитет за внедряване и комуникиране на промени и да доставят качествени услуги.

Нашата компания

С над 600 служители от над 40 националности, които говорят над 30 различни езика, ние предоставяме на нашите клиенти ценна подкрепа за посрещане на техните нужди. Работили сме в над 150 страни по 5000 договора.
 
Ние ценим нашата независимост, нашата почтеност, нашите партньорства и сме отговорни за околната среда, в която работим и живеем. Имаме активна програма за КСО (корпоративна социална отговорност) в нашите офиси, която се фокусира върху създаването на споделена стойност, която е от полза за обществото и бизнеса.

Нашите ценности

Грижа

ценим хората, партньорите и клиентите си

Предприемачество

ценим творчеството, иновациите и върховите постижения във всичко, което правим

Интегритет

ценим честността, прозрачността и стремежа да направим правилното нещо

Заедно

ценим работата в екип, сътрудничеството и разнообразието във всичките му форми

Лидерство

ценим своята независимост, обективност, обективно мислене и творческо решаване на проблеми