Работа с нас


Работа в Екорис СИЮ

Познават ни като компания, която работи с ентусиазъм и с високо качество. Моля, свържете се с нас, ако смятате, че ще се чувствате комфортно в среда, в която:

  • Имате възможност да използвате и увеличавате своите знания;
  • Искате да работите върху различни проекти;
  • Работите добре самостоятелно и в екип;
  • Смятате, че работата с клиентите и качеството са много важни.

Какво предлагаме

Предлагаме на нашите служители отлични възможности за развитие, както професионално така и лично, в подкрепяща и стимулираща среда. Предлагаме:

  • Подкрепа и наставления в професионалното израстване; 
  • Обучение, даващо възможност на всеки служител в компанията да придобие знания и умения, които са необходими за качествено осъществяване на неговата работа;
  • Централно местоположение на нашия офис в град София;
  • Гъвкаво работно време;
  • Годишни бонуси.