sound analysis, inspiring ideas

We are a leading international research and consultancy company addressing society's key challenges

sound analysis, inspiring ideas

Play the video

Нашите сектори

Чрез работата си се стремим да окажем положително въздействие върху обществото, като се заемаме с проблемите, които засягат общностите по света: реформа в публичния сектор, сигурност и правосъдие, икономически растеж, социална политика, природни ресурси, региони и градове, транспорт, инфраструктура и мобилност.

Имат ни доверие

eu1

Нашите сектори

Стремим се да постигнем положително въздействие върху обществото, като се заемаме с проблемите, които засягат общностите по света чрез нашата работа по: реформа в публичния сектор, сигурност и правосъдие, икономически растеж, социална политика, природни ресурси, региони и градове, транспорт, инфраструктура и мобилност.

Преглед на сектори

Нашата работа

Новините и практическите ни изследвания показват как оказваме положително въздействие и имаме принос за обществото.

Преглед на работата

Местоположение

Европа: България

Последни новини

Последна работа

Офиси

Ecorys Rotterdam (hoofdkantoor)
Watermanweg 44
3067 GG Rotterdam, Postbus 4175
3006 AD Rotterdam
Нидерландия

Ecorys Amsterdam
Rhijnspoorplein 18
1018 TX Amsterdam
Нидерландия

Ecorys London
5th Floor, Queen Elizabeth House
4 St Dunstans Hill
London
EC3R 8AD
Обединеното кралство

Company

За нас

Ние сме международен доставчик на изследвания, консултации, управление на програми и комуникационни услуги. Ние съчетаваме нашата страст и нашия професионализъм в бизнеса, за да променим света.

Вижте компанията