Breakfast

News

Екорис СИЮ стартира изпълнението на два проекта в Сърбия

| Transport and Infrastructure

През август и ноември 2018, Екорис СИЮ стартира изпълнението на два договора в Сърбия: (1) Подкрепа за комуникация и публичност на реформата в държавната администрация и (2) Оценка и мониторинг на договора за секторна реформа в областта на образованието в Сърбия. И по двата договора възложител е делегацията на ЕС в Сърбия.